Broeikaseffect

Alle onderwerpen en meningen over het wel- of niet veranderen van ons klimaat.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
dvdijk
Senior Member
Senior Member
Berichten: 424
Lid geworden op: 31 okt 2004 16:24

Broeikaseffect

Bericht door dvdijk » 15 jul 2005 18:47

Gaat het klimaat de komende jaren veranderen of zijn het slechts fabeltjes? Alles wat hier mee te maken heeft kunt u in dit topic plaatsen. Ook uw mening kunt u hierover kwijt. Zie ook de poll op de hoofdpagina van weerstation Kollumerzwaag.
Extreme Weather - Thunderstorms ! Devastating and Loud, Windy and Frightening but......always Exciting!

Gebruikersavatar
dvdijk
Senior Member
Senior Member
Berichten: 424
Lid geworden op: 31 okt 2004 16:24

Bericht door dvdijk » 18 jul 2005 13:27

Werking van het broeikaseffect
Menselijk handelen leidt tot verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit verstoort de energiebalans van de aarde en leidt tot verandering van het klimaat.

Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen
De temperatuur op aarde is voor een belangrijk deel afhankelijk van de aanwezigheid van zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer. Deze stoffen houden de warmtestraling van de aarde gedeeltelijk vast, de zogenaamde broeikaswerking. De belangrijke broeikasgassen zijn waterdamp (H2O), kooldioxide (CO2), methaan (CH4), ozon (O3), distikstofoxide of lachgas (N2O) en gehalogeneerde koolwaterstoffen. Deze stoffen komen van nature al voor in de atmosfeer en worden gevormd en afgebroken door natuurlijke processen. Door de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer is de temperatuur aan het aardoppervlak gemiddeld circa 14 °C. Zonder broeikasgassen zou de temperatuur op aarde rond de -18 °C zijn.

Versterkt broeikaseffect door menselijke invloed
Het natuurlijke evenwicht wordt verstoord door antropogene emissies. Hierdoor nemen de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer toe. Dit kan leiden tot extra opwarming van de atmosfeer en het aardoppervlak. Om deze reden spreekt men ook wel van het versterkte broeikaseffect. De waargenomen stijging van de temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk voor het grootste deel veroorzaakt door de toename van broeikasgassen.

Van de broeikasgassen draagt koolstofdioxide voor meer dan 60% bij aan de menselijke beïnvloeding van het klimaat. Koolstofdioxide komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas en bij ontbossing. Sinds het begin van de industriële revolutie (circa 1750) is de concentratie van koolstofdoxide in de atmosfeer met zo'n 34% gestegen. De helft van deze toename vond plaats na 1970. Ook methaan, distikstofoxide en gehalogeneerde koolwaterstoffen komen vrij door menselijk handelen en dragen bij aan het versterkte broeikaseffect.

Effecten van klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering door het versterkte broeikaseffect kunnen ingrijpend zijn. Stijging van de zeespiegel en veranderingen in de waterhuishouding, zoals verandering van gemiddelde neerslag en extremen, zijn mogelijke effecten van klimaatverandering. Wereldwijde ecologische, economische en sociale veranderingen kunnen daardoor optreden.

In de natuur treden al veranderingen in ecosystemen op, die verband lijken te houden met de klimaatverandering. Ook zijn op mondiale schaal gletsjers in lengte afgenomen en is de hoeveelheid zeeijs rond de Noordpool fors verminderd. Het is zeer waarschijnlijk dat de temperatuurtoename in de 20e eeuw significant heeft bijgedragen aan de waargenomen stijging van de zeespiegel. Dit is een gevolg van de thermische uitzetting van het zeewater en het wegsmelten van landijs.

Reactie klimaatsysteem op broeikaseffect
Door de trage reactie van het klimaatsysteem en door natuurlijke variaties, worden de gevolgen van menselijke beïnvloeding van het klimaat pas na lange tijd zichtbaar. Toch zijn in de afgelopen 15 jaar gemiddeld op aarde de hoogste temperaturen waargenomen sinds 1880. Dit is ook in Nederland het geval.

Klimaatverdrag en Kyoto Protocol
Het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties heeft als doel om de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren op een niveau waarbij een gevaarlijke menselijke beïnvloeding van het klimaat wordt vermeden. Dit betekent dat op termijn (in 2100) de mondiale emissies van broeikasgassen met circa 40-50% moeten dalen ten opzichte van 1990.

In 1997 is het Klimaatverdrag uitgebreid met het Kyoto Protocol. In het Kyoto Protocol zijn afspraken gemaakt over de reductie van de emissies van broeikasgassen. Het doel is het bereiken van een gemiddelde emissiereductie van broeikasgassen van de geïndustrialiseerde landen met 5,2% over de periode 2008-2012 ten opzicht van 1990. Voor de EU als geheel is de reductiedoelstelling 8%, en voor Nederland 6%. Het Kyoto Protocol kan worden gezien als een eerste bescheiden stap om stabilisatie van broeikasgasconcentraties te bereiken.
Extreme Weather - Thunderstorms ! Devastating and Loud, Windy and Frightening but......always Exciting!

Gebruikersavatar
dvdijk
Senior Member
Senior Member
Berichten: 424
Lid geworden op: 31 okt 2004 16:24

Bericht door dvdijk » 18 jul 2005 13:30

En dit is wat Greenpeace erover heeft te zeggen

Het broeikaseffect is er altijd al geweest. De aarde is namelijk een grote broeikas. Dat is maar goed ook. Anders zou er geen leven mogelijk zijn. De zon verwarmt het aardoppervlak.

Broeikasgassen in de atmosfeer houden die warmte vast. Dat is een natuurlijk proces. Zonder die natuurlijke broeikasgassen zou het op aarde gemiddeld -18 graden Celsius zijn. Maar het wordt te warm in de broeikas. De gemiddelde temperatuur over de hele wereld stijgt sneller dan ooit. Omdat we steeds meer broeikasgassen uitstoten. Zoals kooldioxide (CO2), methaan, ozon of lachgas. Meer broeikasgassen houden ook meer warmte vast. Dit noemen we het broeikaseffect. Daardoor raakt het ingewikkelde klimaatsysteem in de war. Er is een wereldwijde klimaatverandering gestart met verstrekkende gevolgen.

Kooldioxide en het koolstofbudget.
Een van de belangrijkste broeikasgassen is kooldioxide: CO2. Kooldioxide komt vrij als je olie, kolen of gas verbrandt. Dat zijn 'fossiele brandstoffen'. Mensen verbranden fossiele brandstoffen op steeds grotere schaal. Eigenlijk is dat al zo sinds de Industriële Revolutie. Elektriciteitscentrales verbranden fossiele brandstoffen. Zo produceren ze stroom. Fabrieken draaien op olie, kolen of gas. Net zoals auto's en vliegtuigen. Zo komt er steeds meer CO2 terecht in de atmosfeer. En daar draagt het bij aan het broeikaseffect. Kooldioxide komt ook vrij door ontbossing. Bossen nemen CO2 op. Maar als ze worden gekapt, stoten ze die ook weer uit. In Indonesië woedden felle bosbranden in 1997 en 1998. Dat voegde net zoveel CO2 toe aan de atmosfeer, als alle olie, kolen en gas die per jaar worden verstookt in Europa. Hoeveel kooldioxide kunnen we nog uitstoten voordat er een gevaarlijke klimaatverandering optreedt? Greenpeace berekende dit koolstofbudget.

Koolstofbudget
Ons koolstofbudget is 255 miljard ton. Dat lijkt meer dan het is. De wereldwijde uitstoot van kooldioxide is nu zeven miljard ton per jaar. In dat tempo kunnen we nog 30 - 40 jaar doorgaan. Dan is het budget op en de grens van gevaarlijke klimaatverandering bereikt. De consequenties voor de winning van olie, kolen en gas zijn groot. Het betekent immers dat we per direct kunnen stoppen met het zoeken naar nieuwe olie- en gasvoorraden. Het koolstofbudget is niet toereikend om alle tot nu toe aangetoonde voorraden te verbranden. Het budget van 255 miljard ton geldt alleen als de ontbossing stopt. Als die doorgaat, komt er meer kooldioxide in de atmosfeer terecht. Dan is het koolstofbudget een stuk kleiner. Het broeikaseffect is dan sterker, en we kunnen ons dan nog minder verbranding van olie, kolen en gas permitteren voordat er een gevaarlijke klimaatverandering optreedt.

Klimaatverandering is van alle tijden. Dat hoort bij de aarde. Denk bijvoorbeeld aan de ijstijden. Die kwamen en gingen weer voorbij. Maar: die natuurlijke klimaatverandering gebeurde wel uiterst langzaam. In de afgelopen twee eeuwen is het klimaat een stuk sneller veranderd. Mensen verbranden op grote schaal olie, kolen en gas sinds de Industriële Revolutie. De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) neemt daardoor enorm toe.

Het ingewikkelde klimaatsysteem slaat op hol door de opwarming van de aarde: het broeikaseffect. Kwetsbare ecosystemen kunnen zich niet meer op tijd aanpassen aan de veranderingen. Klimaatverandering wordt dan gevaarlijk. Een adviesgroep van de Verenigde Naties stelt dat de temperatuur op aarde maximaal met 1 graad Celsius mag stijgen. Gerekend vanaf de Industriële Revolutie, zo'n honderdvijftig jaar geleden. De wereldtemperatuur is sindsdien al met een halve graad gestegen. De stijging mag bovendien niet sneller gaan dan 0,1 graad per tien jaar. De zeespiegel kan volgens dezelfde adviesgroep met maximaal 20 cm stijgen. De wetenschappers gaan uit van het peil in 1990. Ook hier moet de stijging in ieder geval geleidelijk gaan. Met maximaal 0,2 cm per tien jaar. De zeespiegel is inmiddels al 18 cm gestegen. Als we die grenzen overschrijden, dreigt volgens de VN-groep 'snelle en onvoorspelbare schade aan ecosystemen.' Gevaarlijke klimaatverandering dus. De alarmerende voorspellingen worden bevestigd door rapporten van de internationale klimaatgroep IPCC.

Gevolgen klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering zijn verstrekkend.

Overstromingen
Water zet uit bij verwarming. Daardoor stijgt de zeespiegel en zullen laaggelegen gebieden overstromen. Vooral ontwikkelingslanden zoals Bangladesh worden getroffen. Zij hebben geen geld om dijken te bouwen.
Regen
De atmosfeer wordt warmer en bevat meer waterdamp. Meer en heviger buien zijn het gevolg. Ook die vergroten het risico op overstromingen.
Stormen
Orkanen en cyclonen komen meer voor en zijn heftiger. Verzekeraars hebben de premies voor stormschade al flink verhoogd. Hier en daar is zo'n verzekering zelfs onmogelijk.
Droogte
Op veel plaatsen in de wereld worden droogterecords gebroken. Biologen verwachten een toename van insectenplagen en ziekten, omdat larven de milde zomers overleven. De kans op bosbranden neemt aanzienlijk toe.
IJskappen
Gletsjers trekken zich terug, ijskappen worden dunner. Permafrost - eeuwige sneeuw - in de toendra's smelt langzaam.
Verbleekt koraal
Koraalriffen zijn prachtig om te zien, dankzij kleurige koraaldiertjes. Als de temperatuur van het zeewater stijgt, sterft het koraal. De koraalriffen worden bleek.

De link naar Greenpeace.
Extreme Weather - Thunderstorms ! Devastating and Loud, Windy and Frightening but......always Exciting!

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

Broeikaseffect..

Bericht door Gerben KLU » 19 jan 2006 12:44

Opwarming oceaan werkt broeikaseffect in de hand

Uitgegeven: 18 januari 2006 19:05

AMSTERDAM - Warmer water dat door klimaatverandering aan de oppervlakte van oceanen ontstaat, kan het broeikaseffect verder in de hand werken. Door de opwarming mengt de bovenste laag van de oceaan minder goed met koudere lagen, waarin veel voedsel zit voor plankton. Omdat plantaardig plankton het broeikasgas kooldioxide (CO2) opneemt, kan een terugloop van het plankton ertoe leiden dat er meer CO2 in de atmosfeer komt.

Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Nature dat donderdag verschijnt. De afname van de hoeveelheid plantaardig plankton, dat bestaat uit microscopisch kleine algjes, heeft ook gevolgen voor de voedselketen in de oceanen. De algjes worden gegeten door dierlijk plankton, dat het voedsel is van bijvoorbeeld garnalen.


Zonlicht

Het plantaardig plankton zit op 100 meter diep om zonlicht van boven te kunnen ontvangen en stikstof, fosfaat en ijzer uit diepere oceaanlagen. Wanneer dat voedsel beschikbaar komt, groeit het plankton sterk. Als het voedsel op is, sterft het plankton af en zakt het naar de oceaanbodem. Daarna is het wachten op nieuwe aanvoer van voedsel.

Volgens de onderzoekers komen de pieken in de aanwas van plankton steeds verder uit elkaar te liggen, als er door slechte menging van verschillende waterlagen minder voedsel naar boven komt. Bovendien worden de pieken onregelmatiger. Over een periode van vijf jaar zal daardoor de hoeveelheid plankton afnemen.

Computersimulaties

Prof. dr. J. Huisman van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica van de UvA gebruikte samen met collega's van het Centrum voor Wiskunde en Informatica computersimulaties om de samenhang tussen menging van waterlagen en de groei van plankton uit te dokteren. De uitkomsten van de rekenkundige exercitie bleken overeen te komen met bevindingen van de Universiteit van Hawaii. Bij Hawaii is de oceaan van nature al sterk gelaagd. Ook daar bleek de groei van plankton minder stabiel te zijn.

(Bron:nu.nl)

Gr.Gerben

Gebruikersavatar
dvdijk
Senior Member
Senior Member
Berichten: 424
Lid geworden op: 31 okt 2004 16:24

Bericht door dvdijk » 30 jan 2006 16:26

Britten vrezen enorme stijging zeespiegel

LONDEN - De stijging van de concentraties broeikasgassen kan ernstigere gevolgen hebben dan tot nu toe verondersteld. Als door de opwarming het ijs op Groenland smelt, stijgt de zeespiegel met zeven meter de komende duizend jaar.

Dat staat in een wetenschappelijk rapport, dat maandag door de Britse regering is gepubliceerd. Volgens de opstellers bestaat er slechts een kleine kans dat de uitstoot geen "gevaarlijke" omvang bereikt. De armste landen zullen het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen.

De Britse minister van Milieu, Beckett, zei tegen de Britse omroep BBC dat de conclusies uit het rapport voor veel mensen een schok kunnen zijn. De bewindsvrouw wees vooral op de mogelijkheid dat het punt wordt bereikt dat klimaatverandering onomkeerbaar blijkt.

Bron: Nu.nl
Extreme Weather - Thunderstorms ! Devastating and Loud, Windy and Frightening but......always Exciting!

Fred

Bericht door Fred » 30 jan 2006 18:58

Niet door enige kennis gehinderd, voel ik mij nu toch weleens genoodzaakt tot reactie. Hiermee wil ik voorgaande sprekers niet aanvallen in hun betoog, voel het gelijk niet aan mijn kant, maar wil toch even discussieren.

Als ik niet verkeerd geïnformeerd ben zijn er wetenschappers die de zeespiegel in het geheel niet zien stijgen door ontdooien van de poolkappen. Dit zou te maken hebben met de effecten van zoet in zout water.

De wetenschap is wel erg bezig om dit fenomeen te benadrukken. Zo was er onlangs een bericht, dat er nu voor het eerst diersoorten uit zouden sterven t.g.v. global warming. Het betreft hier een kikker in de tropische gebieden. Deze zou minder overlevingskans hebben doordat er een schimmel in opmars zou zijn door toenemende temperatuur op aarde. Deze schimmel gedijdt echter(..) beter onder koelere omstandigheden.

Eeuwen terug is er al eens sprake geweest van terugtrekkende poolkappen in deze vorm.

Toename van de concentratie aan kooldioxide geeft ook een verhoging van de plantaardige groei,wat weer een natuurlijke compensatie is. In de westerlijke landen hamert men echter op het behoud van het regenwoud, maar hier wordt alles steeds meer kaalgehaald. Eenig pardon kan door mij niet waargenomen worden.

Door toename in de temperatuur wordt exponentieel veel CO2 afgescheiden uit de oceanen...de invloed van de door de mens geproduceerde kooldioxide is te verwaarlozen, tenzij die relatief kleine hoeveelheid aanleiding zou zijn tot de vereistte stijging in temperatuur.
Is de mens daartoe in staat? Ik heb mijn twijfels.

Is er dan niets aan de hand? Nee er is wel degelijk iets aan de hand.
Klimaatsverandering is wat anders dan door de mens geïnitieerde temperatuursstijging.

Don't shout @ the pianoplayer!

Gebruikersavatar
dvdijk
Senior Member
Senior Member
Berichten: 424
Lid geworden op: 31 okt 2004 16:24

Bericht door dvdijk » 30 jan 2006 19:09

Pfffffffoeoeooeoeoeoeoeoe FRED,

Tjonge jonge, ik ben onder de indruk van je betoog en zal je zeker niet afschieten :wink: en ik denk dat je een beetje gelijk hebt. Als je alle rapporten leest die er allemaal zijn, spreken ze elkaar voortdurend tegen. Ik kijk liever naar de kleine dingen die ik zelf kan waarnemen (al dan niet met mijn ws). De extremen die extremer worden, al is het nu nog op relatief kleine schaal. (En daar geniet ik nog stiekem van ook) Daarmee bedoel ik steeds heftiger regen en onweersbuien enzovoort. Het probeem zal onze generatie wel voorbij gaan, maar daarna wordt het een heel ander verhaal.

Als een land als Amerika zich nu eens ging conformeren aan bijvoorbeeld Kyoto, dan zag het er al weer wat beter uit. Ik heb trouwens met eigen ogen mogen zien dat ze het in andere delen van de wereld het er ook niet zo nauw mee nemen, dus er valt door "de mens" nog veel werk te verzetten, om deze planeet leefbaar te houden. Het economische gewin moet maar eens op de tweede plaats komen, want meestal gaat het daar nu mis!

Greetz, Dick
Extreme Weather - Thunderstorms ! Devastating and Loud, Windy and Frightening but......always Exciting!

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

2005: meer natuurrampen.

Bericht door Gerben KLU » 30 jan 2006 20:15

Teletekst ma 30 jan
***************************************
2005:meer natuurrampen,minder doden

***************************************
GENÈVE Het afgelopen jaar waren er meer
natuurrampen,maar minder slachtoffers.
Dat blijkt uit onderzoek van de VN.In
In 2005 kwamen 92.000 mensen om bij een
natuurramp.De meesten,70.000,vielen bij
de zware aardbeving in Kashmir.

In 2004 kwamen 320.000 mensen om.Toen
vielen de meeste slachtoffers bij de
tsunami in Azië.Er waren in 2005 meer
overstromingen en perioden van droogte.

De VN waarschuwt dat er in de toekomst
meer slachtoffers zullen vallen.In de
Derde Wereld trekken veel mensen naar
krottenwijken bij de steden.Die liggen
vaak op plaatsen waar het gevaar voor
een aardbeving groot is.
----------------------------------------------

Als een land als Amerika zich nu eens ging conformeren aan bijvoorbeeld Kyoto, dan zag het er al weer wat beter uit. Er valt door "de mens" nog veel werk te verzetten, om deze planeet leefbaar te houden. Het economische gewin moet maar eens op de tweede plaats komen, want meestal gaat het daar nu mis!

Helemaal mee eens ! , al hou ik ook wel van een stevig onweer, maar dit gaat duidelijk de verkeerde kant op...

Fred

Global warming

Bericht door Fred » 10 feb 2006 09:23

Vanmorgen bericht Trouw (als ik mij niet vergis ) over een artikel in Science. De laatste 50 van vorige eeuw zouden de warmste in 1200 jaar zijn (waarschijnlijk bepaald door gebrek aan oudere meetgegevens). De aarde zou in zeer snel tempo aan het opwarmen zijn. ff kijken of die fred nog wat te zeggen heeft.....

Groeten,
Anonymouse

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

Gemeten of niet..

Bericht door Gerben KLU » 10 feb 2006 21:15

Respect voor je mening en beredenering , maar ik persoonlijk zou al de conclusie trekken, ongeacht berichten uit de media.
Ik ben inprincipe nog maar een beginneling wat betreft interesse in t weer , wil zeggen dat ik het nu reeds een paar jaar in meer- of mindere mate aan 't volgen ben.

Kan zeggen dat ik m'n conclusie trek , alleen al door t feit wat ik met eigen ogen heb gezien in 5 jaar tijd en dan praat ik over het continu sneuvelen van records c.q. extremen , alleen (al) in nederland.

Ben eerlijk gezegd mij gaan interesseren , juist door de extremen.
Ben het met je eens , dat het proces iets is , wat altijd al heeft bestaan , hierover geen twijfel, maar dat de mens een 'negatief' handje aan 't meehelpen is, is voor mij overduidelijk.

Zo dat klinkt ff serieus of niet dan ??!! hahaha :wink:


Edit Fred : Way to go Gerben!!!!!!!!!!!
Laatst gewijzigd door Gerben KLU op 14 sep 2006 10:50, 1 keer totaal gewijzigd.

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

Stijging zeespiegel

Bericht door Gerben KLU » 25 mar 2006 21:59

Rotterdam, 24 maart. De zeespiegel zou deze eeuw aanzienlijk meer en sneller kunnen stijgen dan tot dusverre wordt aangenomen.


Vier artikelen die vandaag worden gepubliceerd in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science hebben stuk voor stuk dezelfde uitkomst: in de huidige rekenmodellen wordt de snelheid of de omvang waarmee de ijskappen van noord- en zuidpool op de opwarming reageren sterk onderschat. Na het passeren van een kritische drempelwaarde zou het verlies aan ijs aan de polen een versnelling kunnen ondergaan die al binnen een eeuw optreedt.

De artikelen laten in het midden hoeveel de huidige schatting van de zeespiegelrijzing (9 tot 88 cm voor het eind van de eeuw) voor het jaar 2100 moet worden bijgesteld. De publicaties proberen een verklaring te geven voor de opmerkelijke versnelling van de ijsstroom in de gletsjers van Groenland (en Alaska) en rond zuidpool die de laatste decennia is waargenomen. Tot dusver werd altijd aangenomen dat de grote ijskappen (die honderden tot duizenden meters dik zijn) slechts met enorme vertraging op temperatuurstijging konden reageren. Vaak wordt in handboeken een ‘response-tijd’ van 1.000 jaar aangenomen.

De belangrijkste aanwijzing voor een snellere reactie komt van nieuwe waarnemingen aan gletsjerbewegingen die pas een paar jaar geleden werden ontdekt. In de warmste zomermaanden glijden de gletsjers op Groenland soms gedurende een halve of hele minuut min of meer sprongsgewijs naar voren. Deze gletsjersprongen wekken karakteristieke bodemtrillingen op. Tot aan het jaar 2000 zijn deze trillingen als onbegrepen storingen genegeerd. In oktober 2003 zijn ze voor het eerst door Harvard-onderzoeker Göran Ekström beschreven. De bevingen bleken zich over heel Groenland voor te doen. Het nieuws is dat het aantal gletsjerbevingen de laatste vijf jaar dramatisch is toegenomen. Van de waarnemingen gaat sterk de suggestie uit dat de hele Groenlandse ijskap inmiddels op de klimaatverandering reageert. Hoe het schoksgewijs naar voren schuiven van de gletsjers moet worden verklaard is nog niet duidelijk.

In een ander artikel komt Nasa-onderzoeker Robert Bindschadler met een nieuwe hypothese voor het versnelde ijsverlies aan de zuidpool, met name waar de gletsjers hun ijs afvoeren naar grote drijvende ijsplaten. Relatief warm zeewater bereikt de onderzijde van die platen steeds makkelijker.

De twee laatste artikelen steunen sterk op geavanceerde klimaatmodellen. Er wordt aannemelijk gemaakt dat het klimaat in de relatief warme periode tussen laatste twee ijstijden 130.000 jaar geleden qua temperatuur nauwelijks verschilde van de temperaturen die rond 2100 zullen worden bereikt. Er zijn aanwijzingen dat deze temperatuurstijging voldoende was om zoveel van de Groenlandse ijskap te doen smelten dat de zeespiegel er 2 tot 3 meter van steeg. Tegelijk is aannemelijk geworden dat ook grote delen van de ijskap aan de zuidpool zullen smelten. Die voegen er nog een paar meter zeespiegelstijging aan toe.

[Bron : NRC]

Fred

Bericht door Fred » 01 jul 2006 00:27

Laatst met veel belangstelling een documantaire gevolgd over de theorie van een nieuwe ijstijd. Ben altijd zeer onder de indruk van de motivatie van de geleerden. Overigens zodanig dat ik jullie niet de naam kan vertellen :oops:

In deze kwam het gegeven dat de ijskappen al eerder in de geschiedenis zijn verdwenen, dat onze voorvaders ( Van Deutschen Bloed) in het midden van de noordzee hebben gejaagd (waarschijnlijk niet op dezelfde tijd) en dat de toename van het CO2 gehalte voor de mensen in de nieuwe ijstijd weleens goed uit zou kunnen komen.

De nieuwe ijstijd zou verwacht kunnen worden als de jaargetijden die wij zo goed kennen hier. Echter met een wat andere pereode........Zo zou het over ca 8000j kunnen gaan gebeuren.

Wat heb je daaraan als de helft van de wereldbevolking is verzopen? De rest gestorven is aan AIDS, vogelgrieppandomie, of een (iets misberekende baan van een) in 2029 op 32000 km langskomende komeet? Om maar niet te spreken over de schrijnende armoede die sommige moeten ondergaan

Mensen... pak de fiets, eet geen kip!

Naastenliefde is niet van belang, als we dan toch moeten, laten we het dan zelf doen. Agressie neemt hand over hand toe!


Wat ben ik een nietig wezen

Fred

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

Bericht door Gerben KLU » 14 sep 2006 10:48

do 14 sep 2006 teletext nos:

IJskap Noordpool krimpt sneller

De vaste ijskap op de Noordpool is de
laatste tijd in een hoog tempo kleiner
geworden.Dat blijkt uit onderzoek van
de NASA,die sinds 1970 satellietopnamen
van de regio maakt.Het krimpen is voor
het eerst ook 's winters verder gegaan.

Volgens het klimaatinstituut van de
NASA is dat duidelijk een gevolg van
het broeikaseffect.Het waarschuwt dat
de wereld nog zo'n tien jaar heeft om
het tij te keren.Als de uitstoot van
broeikasgassen dan niet is aangepakt,
stijgt de temperatuur op aarde met 2
tot 3 graden en zijn de gevolgen groot.

Het Amerikaanse instituut noemt de VS
als grootste uitstoter van broeikasgas.

Plaats reactie