Pagina 1 van 1

Lezing Relatie Meteorologie en Informatietechniek

Geplaatst: 25 nov 2004 21:06
door dvdijk
SAMENVATTING KALEIDOSCOOP
3 DECEMBER 1997
door:Mart de Ras


Deze lezing gaat overde relatie tussen meteorologie en informatietechniek.
KMNI staat voor Koninkelijk Nederlands Meteorologisch Instituut.

Twee belangrijke personen in de ontwikkeling van de meteorologie waren Morse(1791-1872)
en Buys Ballot(1817-1890).Buys Ballot deed vele metingen op verschillende plaatsen ,die nog steeds worden
gebruikt.
Via het Global Telecommunication System worden statistieken van het weer in zgn. code-telegrammen over
de hele wereld doorgegeven.
In het jaar 1997 is KMNI op verschillende gebieden actief nl:

Het is een Nationaal meteorologisch centrum (waarnemingen ,"groothandel")
Het verricht nutstaken(veiligheid,luchtvaart,maritiem)
Het verricht onderzoek(klimaat,voorspelbaarheid)
Seismologie
Commerciele taken (ca 10% omzet)

De huidige status van het KMNI:

Het dient als "Agentschap" onder ministerie van V&W
bevat vele medewerkers:465 fte's ,525 mensen.
Het budget is f80 miljoen per jaar.
Het heeft vele vestigingen: De Bilt,Schiphol,Eelde,Beek,Zestienhoven,Hoek van Holland,Middelburg ,Den Helder

De organisatie binnen het KMNI:

Weersverwachtingen en Adviezen(150)
KMNI advies(commercieel,35)
Klimaatonderzoek en Seismologie (70)
waarnemingen en Modellen(70)
Meetsystemen en infrastructuur(80)
Staf en Directie(60)

Volgens ruwe gegevens wordt er 1,5 GB per dag (15% van modelvelden,83% van de satellieten en 2% van de overige)
aan informatie door de meteorologen over de hele wereld behandeld.

Produkten van het KMNI

Het geeft weerinformatie aan het publiek,veiligheidstaken
Weerinformatie commercieel
Onderzoeksresultaten
Het geeft voorlichting

De KMNI Gegevens-infrastructuur

Er bestaat een samenhangend gegevensarchitectuur:de meeste gegevens zijn van belang voor meerdere
bedrijfsprocessen en er zijn weinig "informatie eilanden".

Het IT infrasructuur begon lang geleden eerst met ponskaartmachines.

1968-9174 ELX8 in Algol
1974-1994 dubbel mainframe met 600.000 regels source in Burroughs Extended Algol

De huidige IT infrastructuur moet wel aan verschillende eisen voldoen:

beschikbaarhied
voorspelbaarheid
standaardisatie
confidentieel

De uitgangpunten voor de IT infrastructuur:

Er moet een samenhang zijn in combinatie met flexibiliteit
Er moet een functiescheiding zijn:
-Desktops:voor de gebruiker(interactief gebruik,presentatiesoftware)
-netwerk

Men heeft beschikking tot diverse servers:

PC/LAN/werkstations
rekenservers(vector->parallel)
opslagservers(tape robots)
database/batchservers
communicatiieservers(beveilging)

Taken van de Automatiseringsafdeling

Ontwikkelen/beheren van het infrastructuur
Het moet optreden als kenneiscentrum
Het moet apllicaties "enten":zorgen voor optimaal gebruik van de infrastructuur(geen eilandautomatisering)

De continuiteit van de infrastructuur is dus heel erg belangerijk,ook op lange termijn, in relatie tot de bedrijfsprocessen
van het KMNI