Meteo Codes

Alles wat in de andere forum's niet past maar wel iets verteld over het ontstaan van het weer, weerfeiten, weerwetenswaardigheden enzovoort kunt u hier plaatsen en lezen.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Weerstation Enschede
Senior Member
Senior Member
Berichten: 83
Lid geworden op: 15 nov 2004 15:57

Metar code

Bericht door Weerstation Enschede » 23 nov 2004 21:56

METAR CODE
Een METAR is een weerrapport speciaal bedoeld voor de piloten. Er staat informatie in, meestal in de vorm van afkortingen en wordt er weinig met moeilijke codes gewerkt. Het voordeel is hierbij de grote en snelle mate van leesbaarheid. METAR staat voor METeorological Aerodrome Report en wordt gemaakt door het meteorologisch personeel op een civiel of militair vliegveld. Over het algemeen wordt 1x tot 2x per uur een METAR-bericht gemaakt, afhankelijk van het vliegveld. De tijd van verzending is ook erg verschillend. Een andere code is de SPECI, een tussentijds 'special report', een METAR die gemaakt wordt wanneer bepaalde weersfaktoren in belangrijke mate veranderd zijn en van belang zijn voor de luchtvaart. De code is vrijwel gelijk aan de METAR-code.
Voor de METAR- en SPECI-code is minder codekennis vereist; daarom misschien wel aardig om uit te leggen hoe u zo'n METAR kunt ontcijferen en lezen. Als u dit na enige oefening onder de knie hebt, kunt u gebruik maken op onze speciale pagina Metars en Tafs of via andere bronnen lijsten met deze codes opvragen. Op de Nederlandse teletekst (pag. 707) kunt u overdag ieder uur de metars van de Nederlandse vliegvelden ontvangen. De militaire vliegvelden geven 's avonds , 's nachts en in het weekeinde i.v.m. de automatische status meestal een AUTO METAR uit, een Metar die automatisch gegenereerd wordt door deze stations.
De verwachting voor een vliegveld wordt in de TAF-code gegeven die veel op de METAR lijkt. Lees meer op de speciale pagina over de TAF code.
Zoekt u een bepaald weerstation (vliegveld bijv.) in de onderstaande vierletterige afkorting (CCCC-code) dan kunt u ook gebruik maken van de de stationszoeker.
De symbolische vorm
(CCCC) (DDGGggz) (dddff/mfmKT) (VVVV) (RDRDR/VRVRVRVRi) (w'w')(NsNsNshshshs)of (VVhshshs) of (SKC) (T'T'/T'dT'd) (QPHPHPHPH) (REw'w') en evt. aanvullende bijzonderheden.
Door nu te klikken op één van de onderdelen, krijgt u bovenin de pagina de bijbehorende betekenis van de codegroep en bijbehorende informatie te zien. Onder elk blok kunt u desgewenst weer teruggaan naar deze symbolische vorm.
Om de leesbaarheid wat te vergroten heb ik elke groep tussen haakjes gezet. Ze komen dus niet voor in het bericht zelf. Daarna kunt u wat voorbeelden van Metars zien en kunt u deze proberen te decoderen. De vorm van de Amerikaanse Metar is anders. Daar komt later een apart verhaal over.
CCCC = Internationale 4-letterige plaatsaanwijzer (ICAO-Locatorindicator); deze geeft aan met welk vliegveld of station we te doen hebben.
v.b. EHSB = Soesterberg (vliegbasis)

In een lijst met Nederlandse of Internationale vliegvelden kunt u een aantal vliegvelden terugvinden.

(DDGGggz) = Datumtijdgroep van opmaak. DD staat voor de dag van de maand, GG voor het hele uur en gg voor het aantal minuten. De tijd staat meestal vermeld in UTC tijd (Universal Time Code). Deze groep wordt niet altijd in het bericht vermeld. Erachter wordt de "z" geplaatst zodat duidelijk is dat het om de UTC of zulu-tijd gaat. Deze laatste term is exact hetzelfde als de UTC-tijd en wordt gebezigd door militaire instanties. In Nederland geldt een tijd van H+25 en H+55 (dus 00.25, 00.55, 01.25 enz.). Steeds meer militaire vliegvelden gaan tegenwoordig over op twee METARS per uur zodat behalve de H+25 min. ook de H+55 beschikbaar is of komt.
v.b. 231225 = de 23ste om 12 uur 25 minuten.

dddffGfmfmKT = de windgroep; hierin staat de windrichting, snelheid en uitschieters vermeld.
ddd = de windrichting in tientallen graden van de kompasroos (t.o.v. het ware noorden)
v.b. 090 = oost; 000 = windstil; 250 = westzuidwest; VRB = variabel
ff = de gemiddelde windsnelheid over een periode van 10 minuten, voorafgaand aan de waarnemingstijd. de eenheid hangt af van de tweeletterige code aan het eind van de groep. KT= knopen; MPS = meters per seconde en KMH= kilometers per uur.
Gfmfm= de uitschieters over de laatste periode van 10 minuten, meestal alleen gegeven bij een verschil van 10 knopen of meer tussen het gemiddelde en de uitschieters. De letter G staat voor "gusting" (uitschietend tot).
v.b. 22015G29KT = windrichting 220 °, 15 knopen gem. en 29 knopen uitschieters.

VVVV = het horizontale meteorologisch grondzicht in meters. Dit zicht geeft aan de slechtste waarde rondom het waarnemingspunt.
v.b. 0000 = minder dan 50 m; 1700 = 1700 m; 9999 = meer dan 10 km zicht.

RDRDR = de designator; hier wordt aangegeven voor welke runway (start/ landingsbaan) de RVR-waarde bedoeld is. R27 betekent runway 27 (richting 270°), een startbaan georiënteerd in west-oostrichting.
VRVRVRVR = zichtbare baanlengte (Runway Viusal Range) in meters. De RVR is eigenlijk een soort zichtmeting langs een startbaan
i = de tendens van de RVR over de laatste 10 min. voor de waarneming.
D = down (afnemend); N = neutral(gelijkblijvend); U = up (toenemend).
uitzonderingen: M0050 betekent RVR minder dan 50 m en P3000 betekent meer dan 3000 m

w'w' = de actuele weersgesteldheid tijdens de waarneming. Hieronder kunt u een hele lijst met codes raadplegen.
Maximaal kunnen twee van deze groepen voorkomen. Elke groep bestaat uit een aantal letters, min. 2 en max. 10.
De term CAVOK betekent Clouds And Visibility OK en wordt op sommige vliegvelden gegeven wanneer de laagste wolken (ongeacht hoeveelheid) op 5000 voet of hoger liggen, het zicht 10 km of meer bedraagt en er geen weer op moment van waarnemen is en er geen Cumulonimbus dan wel onweer of weerlicht in de direkte omgeving is.
Weercodelijst voor de METAR-, SPECI- en TAF-code
HZ heiig BR nevel FG mist
FU rook SA zand SS zandstorm
RA regen DZ motregen SN sneeuw GS korrelhagel
GR hagel PE ijsregen IC ijsnaalden SG motsneeuw
TS onweer LN weerlicht SQ squalls DS stofstorm
PO stof- of zandhoosjes DU verspreid stof VA Vulkanische as FC Wind- of waterhoos(je)
MI laaghangend BC banken DR laag opwaaiend BL hoog opwaaiend
SH bui FZ onderkoeld VC in de omgeving
De intensiteit van neerslag wordt aangegeven m.b.v. een minteken of een plusteken of niets.
- licht + zwaar
met niets ervoor betekent matige neerslag
Voorbeelden:
-SHRA = lichte regenbui
+RADZ = zware regen en motregen
+TSGRRA = onweer met zware hagel en regen (de + slaat alleen op de neerslag, niet op de hevigheid van het onweer)
FZFG = aanvriezende mist
MIFG = grondmist
RASN= matige regen en sneeuw

NsNsNshshshs = wolkengroep; max. kunnen vier wolkengroepen gegeven worden.
NsNsNs = drie letterige afkorting, die aangeeft hoeveel achtsten ongeveer de wolkenlaag van de totale hemel bedekt.
FEW = few, 1/8 t/m 2/8 (licht bewolkt); SCT = scattered, 3/8 t/m 4/8 (half bewolkt); BKN = broken, 5/8 t/m 7/8 (zwaar bewolkt); OVC = overcast, 8/8 (geheel bewolkt).
hshshs = de hoogte van de wolkenbasis in hondertallen voeten (1 voet = 30,48 cm) dus 018 betekent 18(x 100) = 1800 voet of ca. 550 m hoog.
De wolkensoort wordt alleen gegeven wanneer een cumulonimbus of towering cumulus wordt waargenomen. Deze wordt resp. aangegeven met CB en TCU.

VVhshshs = Vertikaal zicht. Deze groep wordt gegeven wanneer het erg mistig is of wanneer er zware neerslag valt zodat de wolken niet meer goed te onderscheiden zijn en ook de hoogte niet goed te meten is of in te schatten is. Het getal geeft aan het zicht omhoog in honderdtallen voeten, net zoals bij de wolkenhoogte (zie boven).

SKC = SKy Clear, onbewolkt dus.

T'T'/T'dT'd = Temperatuursgroep. Het getal voor de breukstreep is de luchttemperatuur in graden Celsius (de gewone temperatuur dus), het tweede getal achter de "/" is de dauwpuntstemperatuur (ook in Celsius). Staat er een M voor dan is de temperatuur negatief. De dauwpuntstemperatuur is altijd kleiner of gelijk aan de luchttemperatuur. Het verschil tussen deze waarden geeft aan hoe hoog de vochtigheidsgraad (ongeveer) is. Hoe groter het verschil, des te minder waterdamp de lucht bevat en hoe droger de lucht dus is. Zijn de waarden gelijk dan is de vochtigheidsgraad hoger dan ca. 97 %.

QPHPHPHPH = Luchtdruk (QNH) in hectopascal (hPa), afgerond naar beneden. Een hectopascal is precies gelijk aan één millibar. QNH (spreek uit ' Kjoe En Eetsj) is de luchtdruk gerelateerd aan het gemiddelde zeeniveau. Piloten gebruiken deze waarde om hun hoogtemeter in te stellen alvorens zij vertrekken of voordat zij gaan landen.
Q0997 = 997 hPa; Q1023 = 1023 hPa.
Bij Amerikaanse metars wordt deze groep voorafgegaan door een "A". Dat staat voor Altimetersetting. De waarde daarachter is de QNH in honderdsten inches (1 inch = 2,54 cm).
A2993 = 29.93 inches.
Om inches direkt om te rekenen naar hPa (millibar) vermenigvuldigt u het getal met 33.87

REw'w' = Weersverschijnselen in het afgelopen uur. Deze worden alleen gegeven in bepaalde gevallen, bijv, wanneer de neerslag zwaarder was dan tijdens de huidige waarneming het geval was. Ook verschijnselen als onderkoelde neerslag en onweer worden gemeld. De code is in principe hetzelfde als bij het actuele weer met dien verstande dat voor de groep de letters RE worden geplaatst.

Gebruikersavatar
Weerstation Enschede
Senior Member
Senior Member
Berichten: 83
Lid geworden op: 15 nov 2004 15:57

Synop code

Bericht door Weerstation Enschede » 23 nov 2004 21:58

SYNOP CODE

Op deze pagina vindt u een handleiding hoe de SYNOP-code te kunnen ontcijferen.
De SYNOP code is de meest gebruikte en internationale vorm die voor het coderen van weerwaarnemingen gebruikt wordt. In feite kan men op deze wijze een Chinese weerrapport net zo gemakkelijk lezen als een Kenyaanse of een Peruaanse. Deze code wordt tegenwoordig zowel door bemande als door onbemande stations gegegenereerd. Hierbij wijkt vooral de wijze van de codering voor de weersverschijnselen sterk af.
De meeste stations maken elke zes uur zo'n SYNOP, maar velen ook om de drie uur of elk uur. Vaak is het de beschikbaarheid van de SYNOPS uit het buitenland die (via internet) beperkt is. Klikt u op de SYNOP-links dan krijgt op de zgn. mainhours de meeste SYNOPS uit de gehele wereld. De mainhours of hoofduren (SM) zijn 0000, 0600, 1200 en 1800 UTC. Dan zijn er nog de intermediate hours (SI om 0300, 0900, 1500 en 2100 UTC). De overige tussenliggende uren zijn de non-standard hours (SN).
Op zich is de SYNOP - na enige oefening - vrij gemakkelijk te ontcijferen. Vrijwel iedere groep bestaat uit 5 cijfers, dikwijls beginnend met een zogenaamd kencijfer, een vast cijfer. Informatie over de SYNOP in Nederland en een direkte link naar de meeste actuele SYNOPS van Nederland vindt u onderaan deze pagina. Voorbeelden van SYNOPS om te ontcijferen vindt u daar eveneens.
Eerst vindt u de header van het bericht, bijv. SMNL40 EHDB 151200
SM staat voor Mainhour SYNOP (hoofduur) NL voor Nederland, 40 voor het bulletinnummer en EHDB (De Bilt) voor het verzamelstation (EHDB en EHWX in Nederland, EGRR en EDZW bijv. voor resp. Engeland en Duitsland). 151200 is de datumtijdgroep (15 =dag van de maand en 1200 de tijd in UTC). Aan de landcode en het bloknummer+WMO stationsnummer kunt u dus zien waar de SYNOP vandaan komt (lees verder voor meer informatie).
Onder de zogenaamde header van het bericht vindt u de eerste regel van de SYNOP. De tweede en evt. derde regel zijn erg verschillend van codering. Hieronder de eerste regel van de SYNOP zoals die via Internet via de reguliere links over de wereld verspreid wordt.
SYMBOLISCHE VORM

IIiii irixhVV Nddff 1snTTT 2snTdTdTd 4PPPP 5appp 6RRRtr 7wwW1W2 8NhClCmCh

Dit is de zogenaamde symbolische vorm. Elk karakter staat voor een bepaalde code
die hieronder is terug te vinden. De SYNOP is te verdelen in verschillende secties.
Sectie 0 en 1 worden op 1 regel geplaatst, sectie 3 en 5 staan op de volgende regel(s).

SECTIE 0
IIiii irixhVV
SECTIE 1
Nddff 1snTTT 2snTdTdTd 4PPPP 5appp 6RRRtr 7wwW1W2 8NhClCmCh

SECTIE 3
333 1snTxTxTx 2snTnTnTn 3EsnTgTg 4E'sss 8NsChshs 9SpSpspsp

SECTIE 5
555 diverse groepen, wordt nationaal bepaald (zie hier de in Nederland gebruikte groepen).
________________________________________
VERKLARING:
SECTIE 0
IIiii
II Bloknummer, (elk land valt onder een Region en een bepaald bloknummer; Nederland=06)
iii Stationsnummer, (zie de complete lijsten) of de lijst van Nederland

irixhVV
ir Neerslagindicator

ix Indicator type station en weergroep

h Hoogte van de basis van de laagste wolkenlaag (zie tabel)

VV Horizontaal zicht (in hondertallen meters, 02=200 m; 45= 4500 m, boven de 5000 worden duizendtallen meters gebruikt en 50 opgeteld: 10 km= 10+50=60 boven 30 km in stappen van 5 km, 81=35 km enz.)
________________________________________
SECTIE 1
Nddff
N Totale bedekkingsgraad in achtsten (Hoeveel wordt de hemel bedekt met wolken)

dd Windrichting in tienden van kompasgraden (t.o.v. ware noorden)

ff Windsnelheid in knopen of meters per seconde

1snTTT
1 Kencijfer
sn Teken van de temperatuur (0= positief, 1= negatief)
TTT Drogeboltemperatuur in tienden graden Celsius (10093 = 9.3 graden boven nul)
2snTdTdTd
2 Kencijfer
sn Teken van de temperatuur (0= positief, 1= negatief)
TdTdTd Dauwpuntstemperatuur in tienden graden Celsius (21034 = 3.4 graden beneden nul)
4PPPP
4 Kencijfer
PPPP Laatste vier cijfers van de luchtdruk in hPa, herleid tot zeeniveau (zet een 1 voor bij PPPP groter dan 9999; 0034 = 1003.4 en 9989= 998.9)
5appp
5 Kencijfer
a Karakter van de luchtdrukverandering over drie uren terug

ppp Luchtdrukverandering in hPa over de laatste drie uren in tienden hPa (005= 0.5 hPa gedaald of gestegen afh. van code a)
6RRRtr
6 Kencijfer
RRR Hoeveelheid neerslag in mm gevallen in de periode tr

tr Meetperiode van de neerslag in eenheden van zes uur, bijv. 1= 6 uren, 2= 12 uren, enz. Om 0000 en 1200 UTC tr=1 Om 0600 en 1800 UTC tr=2
7wwW1W2
7 Kencijfer
ww Huidige weersgesteldheid op het station (zie verklaringstabel)

W1W2 Verleden weerbeeld

8NhClCmCh
8 Kencijfer
Nh Hoeveelheid lage wolken in 1/8 of indien niet aanwezig de middelbare
Cl Soort(en) lage bewolking (zie tabel)

Cm Soort(en) middelbare bewolking (zie tabel)

Ch Soort(en) hoge bewolking (zie tabel)

________________________________________
SECTIE 3
(wordt met 333 aangegeven)
1snTxTxTx
1 Kencijfer
sn Teken van de temperatuur (0= positief, 1= negatief)
TxTxTx Maximum temperatuur in graden Celsius, wordt in Europa meestal om 18.00 utc gegeven
2snTnTnTn
2 Kencijfer
sn Teken van de temperatuur (0= positief, 1= negatief)
TnTnTn Minimum temperatuur in graden Celsius, wordt in Europa meestal om 06.00 utc gegeven
3EsnTgTg
3 Kencijfer
E Toestand van de grond (0=droog, 1=vochtig, 2=doorweekt, 4=bevroren grond, geen sneeuw en ijs)
sn Teken van de temperatuur (0= positief, 1= negatief)
TgTg Temp. op 10 cm in hele graden Celsius
4E'sss
4 Kencijfer
E' Toestand van de grond bedekt met sneeuw en/of ijs (zie tabel)

sss hoogte totale sneeuwlaag in cm (oude en verse laag), zie tabel


8NsChshs*
8 Kencijfer
Ns Hoeveelheid wolkenlaag in achtsten
C Wolkengeslacht (zie tabel)

hshs Hoogte wolkenlaag in voeten (zie tabel)

9SpSpSp Sp
9 Kencijfer
SpSpSp Sp Speciale codegroepen (zie onder lijst van meest gebruikte)

* Maximaal vier wolkenlagen kunnen gemeld worden als 8NsChshs groepen. De algemene regels die gehanteerd worden zijn:
1. De laagste laag wordt eerst gemeld
2. De volgende laag moet minstens 3/8 of meer zijn
3. De daaropvolgende laag 5/8 of meer
4. Cumulonimbus wordt ongeacht de hoeveelheid altijd gerapporteerd.
Wolken worden gecodeerd in volgorde van oplopende hoogte. Bij bovenlucht onzichtbaar (dikke mistlaag of zware neerslag) wordt de groep 9//hshs gebruikt waarin hshs het vertikale zicht in voeten is. 9//02 betekent 200 voet zicht naar boven. Bepaling van wolken is dan niet te doen.
De meest gebruikte 9-groepen (in Nederland in elk geval):
Groep Omschrijving
910ff windstoot in afg. 10 min. waarbij verschil met gem. wind = 5 m/s of meer (10 knopen of meer)
911ff max. windstoot in afg. periode (ff=13 m/s of 25 kts of meer)
912ff max. gem. windsnelheid in afg. periode (ff=13 m/s of 25 knopen of meer)
931ss dikte verse sneeuwlaag in cm (zie tabel) voorafgegaan door 90766 (over 12 uren terug)

932RR max. doorsnede hagelstenen in afg. periode in mm (alleen bij echte hagel)
960ww samen met neerslag in ww-code komt mist voor tijdens de waarneming
9975Vm Bij zicht (VV=00) minder dan 100 m, Vm=0: 0 - 9 m, =1: 10 - 19 m enz.
________________________________________
SECTIE 5
(wordt met kencijfers 555 aangegeven)
Deze sectie is per land erg verschillend. In Nederland worden de volgende groepen gegeven:
Groep Omschrijving
511ff max. windstoot in afg. uur (ff=13 m/s of 25 knopen of meer)
512ff max. gem. windsnelheid in afg. uur (ff=13 m/s of 25 knopen of meer)
514mgog gladheid met mate mg en door oorzaak og(zie tabel)

51720 ww=20 in 7-groep geeft motsneeuw in afg. uur aan
518ww de met de ww code gemelde neerslag is zeer licht van aard (geweest)
53QhQhQh Globale straling, uursom in hele Joules per cm2
6VrVrVrVr Zichtbare baanlengte (RVR), 0050=50 m, 1200=1200 m, M050=minder dan 50 m, P3KM= meer dan 3000 m zicht
________________________________________
CODETABELLEN
<>
ir Indicator neerslaggroep
Codecijfer Groep 6RRRtr is:
1 in Sectie 1 opgenomen
2 in Sectie 3 opgenomen
3 niet in de secties 1 en 3; niet opgenomen (hoeveelheid =0)
4 niet in de secties 1 en 3; niet opgenomen (niet beschikbaar)
<>
ix Indicator type station (bemand of automatisch) en huidig/ verleden weer
Codecijfer Type station Groep 7wwW1W2 of 7wawaWa1Wa2 is:
1 bemand opgenomen
2 bemand niet opgenomen (geen bijzonder weerverschijnsel)
3 bemand niet opgenomen (niet waargenomen of beschikbaar)
(de overige cijfers worden voor onbemande stations gebruikt)
h Laagste wolkenbasis, indien aanwezig
Codecijfer Hoogte (voeten) Codecijfer Hoogte (voeten)
0 0-165 6 3400-5000
1 165-330 7 5000-6600
2 330-660 8 6600-8400
3 660-1000 9 8400 of hoger of geen bewolking
4 1000-2000 / mist of bovenlucht onzichtbaar of niet waargenomen
5 2000-3400
N totale bedekkingsgraad in achtsten van de gehele hemel:
0=0 of onbewolkt; 1 en 2= licht bewolkt; 3 en 4= half bewolkt
5, 6 en 7 is zwaar bewolkt; 8= geheel bewolkt.
dd windrichting t.o.v. het ware noorden in tientallen graden op de kompasroos
00=windstil; 09= 090, oost; 27=270, west; 33=330, noordwest
99=variabel (meestal gegeven bij minder dan 4 knopen wind).
ff windsnelheid in meters per seconde of knopen (afh. van het land en de iw code)
00=windstil; 03= 3 m/s of 3 knopen, enz.
99=windsnelheid 99 knopen; bij 100 of meer wordt bij de windrichting (dd) 50 opgeteld:
bijv. 87730 wanneer ff=130 knopen en de richting 270 (west) is.
De iw code is niet altijd zichtbaar bij SYNOPS op Internet. In Nederland wordt de windsnelheid in m/s gemeld, ook zo in Groot Brittanië, Frankrijk en Duitsland.
a karakter van de luchtdrukverandering over de afgelopen 3 uren
Codecijfer Karakter Codecijfer Karakter
0 gestegen, nu dalend 5 gedaald, nu stijgend
1 gestegen, nu gelijk 6 gedaald, nu gelijk
2 regelmatig stijgend 7 regelmatig dalend
3 gedaald, nu stijgend 8 gestegen, nu dalend
4 gelijk gebleven
Opm. Bij a = 0,1,2 of 3 is de luchtdruk hoger dan 3 uur geleden, bij a = 5,6,7 of 8 is de luchtdruk lager dan 3 uren terug.
RRR neerslaghoeveelheid over periode tr in mm
Codecijfer Aantal mm Codecijfer Aantal mm
990 minder dan 0.1 001 1
991 0.1 010 10
992 0.2 enz. tot 099 99
999 0.9 989 989
ww weergesteldheid in afgelopen uur of tijdens de waarneming
Enkele voorbeelden hieronder, óf alle 100 ww-codes in een aparte tabel.
Codecijfer Weertype Codecijfer Weertype
05 heiigheid 47 mist, dikker geworden, bovenlucht onzichtbaar
06 zandstorm 48 en 49 aanvriezende mist
10 nevel 50 motregen, licht en niet gehele uur
11 grondmist (onderbroken) 52 motregen, matig en niet gehele uur
12 grondmist (in één laag) 56 onderkoelde motregen, licht tot matig
13 weerlicht 58 en 59 regen en motregen
15 neerslag binnen gezichtsafstand, bereikt de grond niet 60 regen, licht niet gehele uur
17 onweer zonder neerslag 61 regen, licht, gehele uur
20 motregen in afg. uur 62 regen, matig, niet gehele uur
21 regen in afg. uur 65 regen, zwaar, gehele uur
22 regen & sneeuw in afg. uur 66 onderkoelde regen, licht tot matig
23 sneeuw in afg. uur 68 en 69 regen en sneeuw
24 ijzel in afg. uur 70 sneeuw, licht, niet gehel uur
25 regenbui in afg. uur 73 sneeuw, matig, gehele uur
26 sneeuwbui in afg. uur 77 motsneeuw
27 hagelbui in afg. uur 79 ijsregen
28 mist in afg. uur 80 regenbui, licht
29 onweer in afg. uur 83 regen en sneeuwbui
40 mistbank(en), mist op afstand 85 sneeuwbui, licht
41 mistbank, zicht minder dan 1 km 87 korrelhagel/sneeuw, licht
42 mist, laatste uur dunner, bovenlucht zichtbaar 89 hagelbui, licht
45 mist, gelijk gebleven, bovenlucht onzichtbaar 91 regen, licht, onweer in afg. uur
Vanaf ww = 95 is sprake van onweer met neerslag tijdens de waarneming, 95 is met regen of sneeuw, 96 met hagel. 97 is zware onweer, 98 is onweer met stof of zandstorm en 99 is zware onweer met hagel. Verschil met ww=17 is dat dan onweer voorkomt waarbij geen neerslag valt.
W1W2, verleden weerbeeld over afg. periode (1, 3 of 6 uur)
Codecijfer weerbeeld Codecijfer weerbeeld
0 minder dan 4/8 wolken 5 (onderkoelde) motregen
1 meer dan 4/8 of minder wolken 6 (onderkoelde) regen
2 meer dan 4/8 wolken 7 sneeuw (evt. met regen)
3 stof- of zandstorm of hoge driftsneeuw 8 bui(en)
4 (ijs)mist of zware heiigheid 9 onweer
Cl lage wolken
Codecijfer wolkensoort Codecijfer wolkensoort
0 geen lage wolken 5 stratocumulus (niet uit cumulus ontstaan)
1 cumulus humilis of fractus 6 stratus (niet door neerslag)
2 cumulus mediocris/congestus 7 cumulus of stratus fractus (door neerslag)
3 cumulonimbus calvus 8 cumulus en stratocumulus op aparte hoogten
4 stratocumulus cumulogenitus 9 cumulonimbus (met ijskap)
Cm middelbare wolken
Codecijfer wolkensoort Codecijfer wolkensoort
0 geen middelbare wolken 5 altocumulus (toenemend)
1 dunne altostratus 6 altocumulus (uit cumulus ontstaan)
2 dikke altostratus of nimbostratus 7 altocumulus en altostratus in 1 of meer lagen
3 altocumulus doorschijnend 8 altocumulus floccus en/of castellanus
4 altocumulus lenticularis 9 altocumulus (chaotische hemel)
Ch hoge wolken
Codecijfer wolkensoort Codecijfer wolkensoort
0 geen hoge wolken 5 cirrostratus (lager dan 45 graden boven horizon)
1 dunne cirrus 6 cirrostratus (hoger dan 45 graden boven horizon)
2 dikke cirrus 7 cirrostratus, geh. hemel bedekt
3 cirrus uit cumulonimbus ontstaan 8 cirrostratus, toenemend niet geh. hemel bedekt
4 toenemende en verdichte cirrus 9 cirrocumulus (overheersend)
________________________________________
C Wolkengeslacht
Codecijfer wolk Codecijfer wolk
0 cirrus 5 nimbostratus
1 cirrocumulus 6 stratocumulus
2 cirrostratus 7 stratus
3 altocumulus 8 cumulus
4 altostratus 9 cumulonimbus
hshs basishoogte van wolk aangeduid met C
Codecijfer hoogte (voet) Codecijfer hoogte (voet)
00 beneden 100 57 enz. 7000
03 300 60 10.000
12 1200 70 20.000
50 5000 80 30.000
56 6000 81 35.000
Vanaf 5000 voet (50) wordt in stappen van 1000 voet gecodeerd en vanaf 30000 voet (80) in stappen van 5000 voet. (bij de duizendtallen wordt a.h.w. 50 opgeteld).
E' Toestand grond (bedekt met ijs en/of sneeuw)
Codecijfer toestand Codecijfer toestand
0 grond vnl. bedekt met ijs 5 losse droge sneeuw, minder dan 1/2 van de grond
1 vaste of natte sneeuw, minder dan 1/2 van de grond 6 losse droge sneeuw, 1/2 van de grond of meer niet geheel bedekt
2 vaste of natte sneeuw 1/2 van de grond of meer maar niet de geheel bedekt 7 losse droge sneeuw, geheel bedekkend
3 vaste of natte sneeuw, geheel bedekkend 8 onregelmatige losse droge sneeuw, geheel bedekkend
4 onregelmatige vaste of natte sneeuw, geheel bedekkend 9 sneeuw in opeenhopingen of duinen, geheel bedekkend
sss dikte van de totale sneeuwlaag (oud en vers)
Codecijfer dikte (cm) Codecijfer dikte (cm)
001 1 990 990
005 5 996 996
010 10 997 minder dan 0.5
100 100 998 sneeuwdek onderbroken
300 300 999 meting onmogelijk of onbetrouwbaar (sterke ophopingen)
ss dikte van de verse sneeuwlaag
Codecijfer dikte (cm) Codecijfer dikte (cm)
00 0 90 400
01 1 91 0.1
10 10 97 minder dan 0.1
56 60 98 meer dan 400
60 100 99 meting onmogelijk of onbetrouwbaar (sterke ophopingen)
mgog mate en oorzaak gladheid (gecodeerd in sectie 5)
mg=mate: 1=hier en daar glad; 2=overal glad (heeft betrekking op wegen en rol- of startbanen)
Codecijfer oorzaak Codecijfer oorzaak
1 ijzel 6 driftsneeuw
2 bevroren mistaanslag 7 ijsregen
3 bevriezing * 8 hagel
4 opvriezing * 9 meerdere oorzaken
5 sneeuw * bevriezing: temp. 1.50 m en 10 cm onder nul;
opvriezing: alleen temp. 10 cm onder nul
________________________________________
SYNOPS in Nederland
De SYNOP in Nederland wordt door alle KNMI stations elk uur gemaakt. Op sommige militaire vliegvelden gaat men na 17.00 uur vaak over op een onbemande situatie en zijn de SYNOPS afwijkend en bevatten dan geen gegevens over wolken en weergesteldheid. Door automatische stations wordt altijd op onbemande basis waarnemingen gemaakt (voorbeelden zijn Nieuw Beerta, Hupsel, Heino, Westdorpe enz.).
En.... voor de volledigheid de actuele stationslijst van Nederland:
stat.no ICAO Stationsnaam geogr. positie hoogte boven zeespiegel (m)

06210 EHVB VALKENBURG (NAVY) NL 5211N 00425E 0002
06225 IJMUIDEN NL 5228N 00435E 0019
06229 TEXELHORS WP NL 5300N 00443E 0000
06235 EHKD DE KOOY (NAVY) & NL 5255N 00447E 0014
06239 F3 NL 5451N 00444E 0049
06240 EHAM AMSTERDAM/SCHIPHOL NL 5218N 00446E-0002
06242 EHVL VLIELAND NL 5315N 00455E 0005
06247 BLOEMENDAAL NL 5225N 00433E 0018
06249 BERKHOUT AWS NL 5239N 00503E-0001
06250 TERSCHELLING(LGT-H) NL 5322N 00513E 0027
06251 TERSCHELLING HOORN NL 5323N 00521E 0002
06252 K13\A NL 5313N 00313E 0030
06253 AUK ALFA NL 5624N 00204E 0034
06254 MEETPOST NOORDWIJK NL 5216N 00418E 0017
06255 NOORDELIJKE ZEERAAF NL 6114N 00109E 0047
06260 EHDB DE BILT NL 5206N 00511E 0004
06265 EHSB SOESTERBERG RNLAFB NL 5208N 00516E 0013
06267 STAVOREN AWS NL 5253N 00521E 0003
06268 HOUTRIB NL 5232N 00526E 0002
06269 LELYSTAD AWS NL 5227N 00523E-0003
06270 EHLW LEEUWARDEN RNLAFB NL 5313N 00545E 0002
06273 MARKESSE AWS NL 5242N 00553E-0003
06275 EHDL DEELEN RNLAFB NL 5204N 00553E 0052
06277 LAUWERSOOG AWS NL 5342N 00612E 0000
06278 HEINO AWS NL 5226N 00616E 0005
06279 HOOGEVEEN AWS NL 5244N 00631E 0014
06280 EHGG GRONINGEN/EELDE NL 5308N 00635E 0004
06283 HUPSEL AWS NL 5204N 00639E 0029
06285 HUIBERTGAT WP NL 5334N 00624E 0000
06286 NIEUW BEERTA AWS NL 5312N 00709E 0000
06290 EHTW TWENTE RNLAFB NL 5216N 00654E 0036
06308 CADZAND WP NL 5123N 00323E 0007
06310 VLISSINGEN NL 5127N 00336E 0010
06312 OOSTERSCHELDE WP NL 5141N 00336E 0000
06316 SCHAAR NL 5139N 00342E 0000
06319 WESTDORPE AWS NL 5132N 00354E 0002
06320 LE GOEREE NL 5156N 00340E 0019
06321 EURO PLATFORM NL 5200N 00317E 0018
06323 WILHELMINADORP AWS NL 5132N 00355E 0001
06330 HOEK VAN HOLLAND NL 5159N 00406E 0013
06331 THOLEN WP NL 5131N 00408E 0000
06340 EHWO WOENSDRECHT RNLAFB& NL 5127N 00420E 0017
06343 ROTTERDAM AWS NL 5153N 00419E 0004
06344 EHRD ROTTERDAM AIRPORT NL 5157N 00427E-0004
06348 CABAUW TOWER NL 5158N 00456E 0002
06350 EHGR GILZE-RIJEN RNLAFB NL 5134N 00456E 0013
06356 HERWIJNEN AWS NL 5152N 00509E 0001
06370 EHEH EINDHOVEN RNLAFB NL 5127N 00525E 0022
06375 EHVK VOLKEL RNLAFB NL 5139N 00542E 0021
06377 ELL NL 5120N 00552E 0020
06380 EHBK MAASTRICHT AIRPORT NL 5055N 00547E 0116
06391 ARCEN AWS NL 5130N 00612E 0019

Gebruikersavatar
Weerstation Enschede
Senior Member
Senior Member
Berichten: 83
Lid geworden op: 15 nov 2004 15:57

TAF code

Bericht door Weerstation Enschede » 23 nov 2004 22:00

TAF CODE

De TAF (Terminal Aerodrome Forecast) is een verwachting voor de direkte omgeving van een vliegveld, zowel civiel als militair. De geldigheidsduur van dit bericht is 9, 12, 18 of 24 uur lang, afhankelijk van het land van uitgifte en het soort vliegveld. Sommige meteorologen geven meerdere TAF's uit in zowel de korte als de in de lange vorm. De korte TAF's zijn 9 of 12 uren geldig, de lange TAF's (ook wel TAFORS genoemd) hebben een geldigheid van meestal 18 uren, soms 24 uren. In de TAF wordt gebruik gemaakt van de METAR-code met als aanvulling bepaalde verwachtingsgroepen met tijdgroepen en speciale afkortingen.
De geldigheidsduur is eenvoudig uit het bericht te halen.
TAF's zijn via onze site uit de gehele wereld op te halen bij o.a. het NWS. Daar kunt u de korte termijn als lange termijn TAF's ophalen.
De elementen
TAF
EHSB 050500 050918 14008KT 5000 BR BKN007
BECMG 1012 20011G21KT 9999 NSW few015 sct018
TEMPO 1418 3500 SHRA
PROB30 TEMPO 1618 23020G45KT 1500 +TSGRRA sct009 bkn013cb
Een TAF-rapport bevat de volgende volgorde van elementen:
• 1. Type TAF
• 2. ICAO Station Identificatie (Location Indicator)
• 3. Datum en tijdgroep
• 4. Periode van geldigheid
• 5. De verwachting
Sommige TAF's bevatten ook aparte aanvullende elementen zoals verwachte maximumtemperatuur, ijsaanzetting, turbulentie, bijzondere weersfenomenen, enz. Vooral in Amerikaanse TAF's wordt veel gebruik gemaakt van zogenaamde REMARKS.
Type TAF
Het type TAF verschijnt als eerste in het bericht; er zijn twee typen, t.w. de korte TAF, en een lange TAF. Achter de eerste regel kan soms de afkorting AMD of COR verschijnen. Resp. betekent dit een aangepaste TAF binnen de geldende verwachtingsperiode en een gecorrigeerd bericht.
Een te laat verschenen TAF wordt aangegeven met RTD.
ICAO Station Identificatie
Net zoals in de Metarcode wordt ook bij de TAF gebruik gemaakt van de vierletterige code om aan te geven voor welk station (vliegveld) de TAF geldig is. In de USA wordt ook gebruik gemaakt van een drielettercode. SEA is bijv. Seattle; internationaal is dit KSEA. De eerste letter, de 'K' wordt hierbij dus eenvoudig weggelaten. Deze eerste letter of eerste twee letters geven aan het gebied of land waar de TAF vandaan komt. 'EH' staat voor Nederland. Dit geldt ook voor de METAR.
Datum en tijdgroep
Deze groep geeft aan de dag van de maand plus de tijd in UTC van uitgifte. De meeste TAF's worden om de drie uren gemaakt.
Voorbeeld:
090800 - TAF uitgegeven op de negende dag om 0800 UTC of Z (zulu).
Periode van geldigheid
De periode van geldigheid wordt aangegeven met zes cijfers. De eerste twee cijfers geven de dag van de maand aan. De volgende groep van vier cijfers is de periode waarin de verwachting geldig is. De eerste twee cijfers geeft de begintijd in honderdtallen uren aan, de laatste twee cijfers de eindtijd.
Voorbeeld:
• 150918: Op dag 15 om 0900 UTC gaat de TAF in en is geldig tot 's avonds 1800 UTC.
De verwachting
De daadwerkelijke verwachting bestaat uit één of meerdere verwachtingsregels met elk een aantal van de volgende elementen:
Wind - Zicht - Weer - Bewolking - Aanvullende bijzonderheden.
In de eerste regel komen altijd wind, zicht en eventuele bewolking voor. De weersgesteldheid wordt alleen opgenomen indien deze van belang is voor de luchtvaart en zichtbeperkingen oplevert.
De verwachtingsregels worden voorafgegaan door verwachtingsgroepen. Dit zijn afkortingen die de tendens of wijze waarop de weersverandering volgens verwachting zal gaan plaatsvinden; daarachter volgt een groep van vier cijfers die aangeven tussen welke tijdstippen het daarachter vermelde weer zal voorkomen dan wel zal kunnen ontstaan. Alleen bij de FM-groep worden twee cijfers gebruikt, een begintijd.
Wind
De windgroep geeft aan de verwachte windrichting t.o.v. ware noorden in graden op de kompasroos (eerste drie cijfers) en windsnelheid (laatste cijfers). Erachter wordt aangegeven welke eenheden worden gehanteerd: KT (knopen) of MPS (meters per second). Achter de windsnelheid staat soms een letter G met opnieuw twee cijfers. Dit zijn de verwachte windstoten.
Windstil wordt gecodeerd met 00000KT.
Veranderlijke wind wordt gecodeerd met VRB.
Voorbeelden:
• 18010KT - Windrichting 180 (zuid) met 10 knopen.
• 35015G25KT - Wind 350 (noordnoordwest) met 15 knopen, uitschieters tot 25 knopen
• VRB03MPS - Wind variabel met 3 meters per seconde
Zicht
Het verwachte overheersende horizontale zicht wordt gegeven in meters tot 10 km. Een zicht van 10 km of meer wordt gecodeerd met 9999. In Amerikaanse TAF's is het zicht in 'statute miles' gevolgd door de letters SM ; boven de 6 statute miles wordt aangegeven met de code P6SM.
Voorbeelden:
• 0500 - 500 m
• 2 1/4SM - 2 en 1/4 statute miles
• 4500 - 4500 m
• P6SM - Meer dan 6 statute miles.
Weer
Het verwachte weertype of weersverschijnselen wordt gecodeerd in dezelfde afkortingen als in gebruik bij de METAR.
Aanduiders van intensiteit of voorkomen
• - Licht
• Matig (geen aanduiding)
• + Zwaar
• VC in de omgeving
Aanduiders van soort
• MI Laaghangende (bij grondmist)
• BC Banken
• DR Lage drift
• BL Hoge drift
• SH Bui(en)
• FZ Onderkoelde (aanvriezend)
Neerslagvormen
• DZ Motregen
• RA Regen
• SN Sneeuw
• SG Motsneeuw
• IC IJsnaalden, plaatjes
• PE IJsregen
• GR Hagel
• GS Korrelhagel of korrelsneeuw (diameter minder dan 5 mm)
• UP Onbekend (automatische stations)
Zichtbeperkende verschijnselen
• BR Nevel (zicht 1000 m of meer)
• FG Mist (minder dan 1000 m)
• FU Rook
• DU Stof
• SA Zand
• HZ Heiigheid
• PY Opstuivend (zee)water
• VA Vulkanische as
Overigen
• TS Onweer
• PO Goed ontwikkelde stof- en zandhoosjes
• SQ Squalls (buienlijnen)
• FC Slurf of lichte hoos
• +FC Tornado, goed ontwikkelde wind- of waterhoos
• SS Zandstorm
• DS Stofstorm
Niet alle weercodes zijn hier vermeld, aangezien niet alle gebruikt worden in de TAF. Een complete tabel is voorhanden bij de beschrijving van de Metarcode.
De term CAVOK betekent Clouds And Visibility OK en wordt op sommige vliegvelden gegeven wanneer verwacht wordt dat de laagste wolken op 5000 voet of hoger liggen, het zicht 10 km of meer bedraagt en er geen weer op moment van waarnemen is en er geen Cumulonimbus dan wel onweer of weerlicht in de directe omgeving verwacht wordt of aanwezig is.
Wanneer geen neerslag wordt verwacht zal bij verwachte zichten beneden 10 km of 6 statute miles zichtbeperkende verschijnselen gecodeerd moeten worden.
Na een bepaald weertype zal bij geen belangrijk weer de code NSW (No Significant Weather) gegeven worden, alleen in BECMG of TEMPO-groepen.
Bewolking
De hoeveelheid bewolking en hun hoogte worden conform de METAR-code gegeven. De Cumulonimbus en Towering Cumulus (resp. CB en TCU) zijn de enige aangegeven wolkensoorten in TAFs.
FEW geeft aan 1/8 of 2/8 van de gehele hemel bedekt; SCT 3/8 of 4/8; BKN 5/8 t/m 7/8; OVC 8/8. Daarachter wordt de hoogte in honderdtallen voeten gegeven.
Wanneer er mist is of zojuist verdwenen is, kan vertikaal zicht (VV) gecodeerd zijn, onmiddellijk gevolgd door het zicht in honderdtallen voeten
Voorbeelden:
• SKC - Sky clear (geheel onbewolkt)
• SCT005 BKN025CB BKN250 - Scattered op 500 voet, broken CB's op 2500 voet, broken op 25000 voet.
• VV004 - Vertikaal zicht 400 voet
Verwachtingsgroepen
De volgende afkortingen worden gebruikt om de tendens van een verandering in een bepaald weertype aan te kunnen geven:
PROB (Probability)
De waarschijnlijkheid of kans op bijv. onweersbuien en de bijbehorende elementen (wind, zicht en bewolking). De groep wordt meestal gevolgd door een van de verwachtingsgroepen (zie onder). De PROBxx groep wordt gegeven beneden een kans van 50 %, waarbij xx de kans in % is op de daarna vermelde weercondities.
Voorbeeld:
• PROB40 TEMPO 2102 1000 +TSRA - Kans 40 % tussen 2100 utc en 0200 utc op zware regenbuien met onweer met zicht van 1000 m.
• PROB20 TEMPO 1014 2000 RASN - Kans 20 % tussen 1000 utc en 1400 utc op matige regen en sneeuw bij 2 km.
• PROB10 TEMPO 2024 2SM FZRA - Kans 10 % tussen 2000 utc en 0000 utc op matige ijzel met 2 statute miles.
FROM
The FM groep wordt gebruikt wanneer er sprake is van een snelle verandering, gewoonlijk in minder dan een uur. Alle elementen dienen te worden gegeven achter de FM indicator met daarbij een tweecijferige tijdsaanduiding in uren (de nullen worden dan dus weggelaten). De aangegeven condities duren dan voort tot aanvang van de volgende verwachtingsgroep op de volgende regel.
Na de FM groep mag geen NSW (no significant weather) gecodeerd worden.
Voorbeeld:
• FM1430 30015KT 9999 FEW020 - Na 1430 utc een windsprong naar WNW met 15 knopen, meer dan 10 km en 1-2/8 op 2000 voet.
BECOMING
BECMG wordt gegeven wanneer er een geleidelijke verandering verwacht wordt. Na BECMG volgt de tijdsgroep. De eerste 2 cijfers is de aanvang van de periode in hele uren, de laatste 2 cijfers is het eindtijdstip. De verandering zal dus plaatshebben in die bepaalde periode en volgens de verwachting aan het eind van de periode een feit behoren te zijn.
Voorbeeld:
BECMG 1416 2000 BR BKN020 - Tussen 1400 en 1600 utc gaat het zicht geleidelijk naar 2000 m met nevel en ligt de bewolking ( 5-7/8 ) op 2000 voet.
TEMPORARY
De TEMPO groep wordt gebruikt wanneer er een tijdelijke verandering in het weer buiten de aanvankelijke condities is te verwachten. Die veranderingen kunnen meerdere keren voorkomen. De veranderingen duren per keer minder dan 1 uur en totaal meestal minder dan de helft van de tijd van de daarachter vermelde tijdsperiode. Ook hier wordt de tijd aangegeven in begin- en eindtijd.
Voorbeeld:
• TEMPO 1923 5000 -SHRA SCT030CB - Tussen 1900 en 2300 utc komen tijdelijk (af en toe) lichte buien voor met een zicht naar min. 5 km en 3-4/8 cumulonimbus op 3000 voet.
• 4SM HZ TEMPO 0006 2SM BR HZ - Tussen 0000 en 0600 utc daalt het zicht tijdelijk naar 2 statute miles in nevel of heiigheid

Gerben KLU
Moderator
Moderator
Berichten: 99
Lid geworden op: 06 sep 2005 15:10

Uitleg METEO luchtvaart

Bericht door Gerben KLU » 03 apr 2007 17:58

Hier nog een handige link met enige uitleg :
http://www.weersinformatie.com/Uitleg.htm (tbv NOS teletext pag. 707 bv)

Plaats reactie